Onze officiƫle naam: Stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland. (afgekort: Stichting LRR) Onze werknaam: Lokale Rivierenland

 

 

Opgericht 14 juli 2008

De stichting heeft ten doel:

  • De behartiging van de belangen van alle burgers, zowel in waterschappen en andere overheidsorganen als daarbuiten. Indien zulks gewenst is, kan samenwerking met groepen of partijen die hetzelfde doel nastreven worden bevorderd. Voorts heeft de stichting ten doel het bedrijven van politiek in de breedste zin van het woord.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door deel te nemen aan verkiezingen voor waterschappen en andere overheidsorganen.