Verkiezingsnieuws

In afgelopen week 6 zijn er weer commissievergaderingen gehouden ter voorbereiding van de komende AB vergadering, als belangrijkste agendapunt stond op alle vier de commissies het waterbeheerplan 2006-2011. Bijna alle fracties waren voor het voorliggende plan, met uitzondering van onze fractie (LRR) en de fractie huiseigenaren.

De opmerking van onze zijde dat wanneer uitvoering van de drie kerntaken gestoeld op de geldende wettelijke eisen zou worden gevolgd, dit de burgers veel minder zou gaan kosten bood geen soulaas.

Alleen dit nog door het nieuwe Algemeen bestuur vast te stellen waterbeheerplan leidt meerjaarlijks tot ruim 3% (5,4 miljoen euro) verhoging van waterschapbelasting. Daar bovenop komt inflatie, stijgende personeelskosten en rentelasten.

 

Kortom, wij hopen dat  kiezers ons de kans geven de huidige en voorliggende koers te wijzigen in een betaalbaar waterbeheersplan, zonder concessies te doen aan de geldende wettelijke eisen.