Verkiezingsnieuws

 

Benoeming nieuwe secretaris directeur.

 

 • Allereerst de benoeming van de nieuwe secretaris directeur, zijnde de algemeen directeur die de baas is van het ambtelijk apparaat, die aangegeven koers van het Algemeen bestuur uitvoert. De huidige secr.directeur de heer Jongmans doet een stapje terug maar blijft in het directieteam, zijn opvolger wordt de heer Kees Vonk die ook al deel uitmaakte van het huidige directieteam, waardoor de ingezette koers van het waterschap wordt vervolgd.
 • Het algemeen bestuur van WSRLheeft in zijn vergadering op 27 februari ingestemd met het voorliggende waterbeheerplan 2016-2021,waardoor de kosten voor de burgers met ruim 3% per jaar gaan stijgen.

  Deze verhoging (5.4 miljoen euro) wordt ingezet tbv het nieuwe plan,bovenwettelijke aanpassing van dijken(robuuste dijken)en tal van andere niet wettelijke taken op het gebied van natuur,recreatie enz.

  Wij als fractie LRR en fractie huiseigenaren hebben tegen dit voorstel gestemd,omdat als we verder gaan met het huidige ruimhartig beleid we 2.5 miljoen euro per jaar besparen. De taak voor het nieuwe algemeen bestuur als wij voldoende zetels halen wordt,het aanpassen van het nieuwe waterbeheerplan 2016-2021 dat zij nog moeten vaststellen.

 •  

  Kettingbrief 

  Kettingbrief

   

  vergaderen

  Commissievergaderingen

   

   

    

  Lijstverbinding2

  Lijstverbinding met Fracties Huiseigenaren

   

  BANNERgijskl

  Het roer moet om!