Voorlopige uitslag verkiezingen

Voorlopige uitslag

Hieronder staat het aantal stemmen per partij en de zetelverdeling. Het gaat om een voorlopige uitslag, let op: er is een lijstcombinatie tussen de SGP en ChristenUnie, daarom heeft de ChristenUnie twee zetels. De definitieve uitslag volgt maandag 23 maart.

* Dit zijn partijen die voor het eerst deelnemen

Partij

Aantal stemmen

Zetels nu

Verschil 2008

CDA

60.599

4

0

Water Natuurlijk

42.180

3

0

PvdA

41.955

3

0

Lokale Regiobelangen Rivierenland

32.326

2

-1

Algemene Waterschapspartij

22.801

1

-1

SGP

29.296

2

0

VVD

39.759

3

+1

ChristenUnie

20.435

2

0

Fractie Huiseigenaren

11.479

0

-1

Partij voor de Dieren*

22.536

1

+1

PSP ‘92*

5.786

0

0

50 PLUS*

14.186

1

+1

Totaal stemmen op kandidaten Aantal kiesgerechtigden Waterschap Rivierenland: 778.849

343.338

Ongeldige stembiljetten

2.043

Blanco stembiljetten

7.325

Totaal stembiljetten in de stembus

352.706

Definitieve uitslag

Op maandag 23 maart 10.00 uur maakt de voorzitter van het centraal stembureau, dijkgraaf Roelof Bleker, de definitieve verkiezingsuitslag bekend. Nadat de definitieve uitslag maandag bekend is geworden, vormen de 22 gekozen leden samen met de 8 geborgde zetels het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Op donderdag 26 maart worden de nieuwe bestuursleden beëdigd. Zij gaan de komende vier jaar bepalen hoe het werk van het waterschap uitgevoerd moet gaan worden. Zodat de bescherming tegen overstromingen, de zorg voor voldoende en schoon water en de zuivering van het afvalwater goed geregeld is.