Samen Sterk

Sterk, maar samen is dubbel sterk

Onze partij doet mee aan de verkiezing voor het Waterschap Rivierenland. Die zijn op 18 maart a.s. Tegelijkertijd zijn er dan ook verkiezingen voor de Provinciale Staten. (P.S.) U mag denkelijk twee verschillende formulieren invullen. Op één daarvan staan wij dus niet.

Waarom niet?logo2014

Het werkgebied van het waterschap Rivierenland lijkt geheel gelders maar is veel meer dan alleen dat. In alle aangrenzende provincies ( zoals Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant) maar zelfs ook een op kleine stukje Duits grondgebied heeft het waterschap waterbelangen te behartigen. De provincie heeft naast het Rivierenland ook te maken met de Veluwe met de Vallei)en de Achterhoek. Er zit dus nogal wat verschil in.

Waarom ook lokaal stemmen voor de provincie?

Het lijkt wat tegenstrijdig, lokale partijen die provinciaal willen. Het is logisch. En gaat nog verder.

Omdat de P.S. de Eerste Kamer kiest moeten de lokale partijen ook in Den Haag een hartig woordje kunnen gaan meespreken. Want ook daar wordt over “onze” lokale belangen beslist. Of kunnen we beter stellen: verkwanseld?

 

Untitled 3Er is een lokale partij die ons wil vertegenwoordigen. U kunt op die partij stemmen, graag.

De naam van die partij is Lokale Partijen Gelderland. (L.P.G.; lijst 17). Legt u de kieslijsten naast elkaar dan ziet u dat op beide lijsten een aantal dezelfde namen voorkomen. De lijsttrekker is wethouder voor Dorpsbelangen in Geldermalsen. Dat is lokaal op z’n best.

 

Tip voor straks : STEM LOKAAL ... in het STEM LOKAAL