Paraziet

Concentratiecurve

In de wetenschap van de statistiek geldt een formule die -eenvoudig weergegeven- luidt:

met 20 % inspanning bereik je 80% effect. Daarom heet hij ook wel de 20-80 regel.

Op bijna alle terreinen van het economische verkeer zien we het effect van de regel.

Zelfs de schoolgaande jeugd heeft haarscherp helder dat ze, om te slagen, voor de volgende toets maar een 5,43 hoeven te halen. In twee decimalen nauwkeurig. De digitalisering is hierbij een handig hulpmiddel. Maak je als “ouwe” de “fout” om te vragen waarom ze niet voor een 10 gaan dan levert dat hoogstens een meewarige blik op, zo in de geest van: die is niet meer van deze wereld. En ook het gaan voor een 8 is écht onbespreekbaar.

Juist bij grotere organisaties als het waterschap is deze regel prima toepasbaar. Met beleid, dat wel. Want aan een absolute eis, zoals de normen die Bussel uitbroedt en verplicht stelt, moet ook absoluut voldaan worden.

Er zijn vele voorbeelden te geven waar deze formule veel geld kan besparen.

Een goed voorbeeld trof ik in de Gelderlander van 27 januari jl. De kop van het artikel luidt:

 

Het huidige dijkverbeteringsplan Rijn en Lek kost 86 miljoen.

Dat kon goedkoper: “Maar dit is beter”.

Het stuk lezend ontstaat de indruk van het waterschap (Rivierenland) het de betrokken bewoners naar de zin wil maken. Daar is niets mis mee, nee dat moet ook. Dat bij de gunning wordt gelet op een goede prijs-prestatieverhouding klinkt prachtig, maar is relatief. Bij een iets lagere prestatie kan een veel lagere prijs behoren, waardoor een nog betere prijs-prestatieverhouding kan worden bereikt.

Tenslotte moet het zo zijn dat goed ook voldoende is. Waarom dan beter als dat duurder is?

Een verklaring is op voorhand te geven. Een waterschap is traditioneel een inkomensverterende huishouding. Geld speelt geen rol, want ze hebben Heffingsverordeningen die er voor zorgen dat het geld er gewoon komt, de burgers betaalt toch wel. Daarom is het de hoogste tijd dat alle overheid, zoals waterschappen, een inkomensverwervende huishouding gaan worden. Het roer moet echt om.

En dat kan ook.Tanja klip

In het Reformatorisch Dagblad van 7 februari jl. is Mevr. Drs. Tanja Klip – Martin aan het woord als Dijkgraaf van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het laatste stukje van het artikel luidt:

“Wij (het waterschap (red.)) zijn verantwoordelijk voor veiligheid ... maar ook dat de kosten zoveel mogelijk beperkt worden. En daar mag de burger ons aan houden. “ !

 

Bij het vak Vaderlandse Geschiedenis leerde ik dat heel vroeger in Alkmaar de victorie begon, zou dat nu dan Apeldoorn worden?