logo2014

Beste Kiezer,

 

Op woensdag 18 maart a.s. worden er een tweetal verkiezingen gehouden, één voor Provinciale Staten en één voor het bestuur van Waterschap Rivierenland in Tiel (WSRL).

Voor de verkiezing van de leden voor het algemeen bestuur van het Waterschap doet onze partij Lokale Regiobelangen Rivierenland (LRR), namens de lokale partijen binnen het gebied, mee aan de verkiezing op 18 maart a.s. Onze partij maakt sinds 2008 met drie leden en een burgerlid deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap. Wij mochten geen plaats nemen in het dagelijks bestuur, de geborgde 8 van de 30 zetel s (aangewezen door belangenorganisaties zonder te kiezen) vonden elkaar al vóór de verkiezingen en gingen met de landelijke partijen samen het dagelijks bestuur vormen.

Tijdens de gehele zittingsperiode (6 jaar) hebben wij op alle mogelijke manieren getracht de kosten in de hand te houden; dit omdat voor niemand de bomen tot aan de hemel groeien. Wij gaan voor uitvoering van de drie wettelijke taken,veilige dijken volgen de huidige wetgeving, voldoende water en schoon water. Het huidige bestuur gaat voor robuuste dijken. De extra kosten hiervan worden door de inwoners binnen het gebied van het waterschap betaald.

Ook voor andere niet wettelijke taken (milieu/natuur/recreatie/visserij) geeft het waterschap veel geld uit. Het ontwerp waterbeheerplan (2016-2021) gaat de burgers ruim 3% (5.4 miljoen euro) meer per jaar kosten, omdat dat ze veel meer doen dan wettelijk noodzakelijk is. Het huidige bestuur vindt dit prima. Wij als fractie LRR en ook de fractie Huiseigenaren waren tegen dit voorstel. Doorgaan met bestaand beleid gaf al voldoende armslag en kost 2.5 miljoen euro minder per jaar.

Aan u als kiezer de keus, doorgaan met het huidige beleid, of kiezen voor nieuw smart beleid dat zoekt naar betaalbare oplossingen om de wettelijke taken zonder franje uit te voeren.

Veel succes bij het doen van de voor u juiste keuze.

Gijs van Eeuwijk / Lijsttrekker LRR/lijst 4

 

Facebook/Twitter: Lokale Regiobelangen Rivierenland