Persbericht

 

9 februari 2015

 

Fracties Huiseigenaren en Lokale Regiobelangen gaan voor: Samen Sterk!

Lijstverbinding2

 

 

Op 18 maart 2015 worden voor de tweede keer de Waterschapsverkiezingen gehouden. Wijs geworden door de bestuurservaring van de afgelopen 6 jaar hebben beide fracties besloten een lijstverbinding aan te gaan. Beide fracties vertrouwen op een komende trendbreuk in de verhouding van de samenstelling van het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

 

De enorme uitdagingen op de terreinen waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit vragen om een nieuw integraal Europees aangestuurd beleid. De aandacht verschuift van buitengebied naar stedelijk gebied naar Europees stroomgebied. De bestaande problemen veroorzaakt door menselijk handelen worden steeds omvangrijker. Klimaatverandering en de voortdurende bodemdaling in de Nederlandse Delta moeten worden gestopt.

 

Het collectieve belang van alle ingezetenen in de BV Nederland staat op de eerste plaats. Ondanks alle goede voornemens is Nederland de meest vervuilde lidstaat van Europa en 70% is overstroombaar. De uitvoering van het prestigieuze Nationale Deltaprogramma, het stoppen van de bodemdaling en de potentiele aantasting van onze Nederlandse Delta als “Gateway to Europe” vereisen een gemeenschappelijke aanpak van betrokken lidstaten.

 

Sander Heutink: “Gezamenlijk beleid ontwikkelen en uitvoeren, volgens Europese normen met een hoge financiële bijdragen uit Brussel, is de enige oplossing voor een reële bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. De oude belofte moet nu waar worden gemaakt!

De tijd is rijp om één integraal Europees waterbeleid te hanteren in het belang van alle ingezetenen”.

 

De agrarische sector beheerst al jarenlang een eenzijdig beleid. Dit komt mede door het instant houden van de geborgde zetels en de infiltratie van traditionele agrariërs in de landelijke politieke partijen.

 

Gijs van Eeuwijk: “Beide fracties dienen samen minimaal 16 zetels te behalen om de zittende macht te doorbreken. Wellicht onmogelijk, maar gezien de voorgesteld eenzijdige prestigieuze plannen en bijbehorende stijging van de lokale lasten is een trendbreuk noodzakelijk voor huishoudens. Burgers betalen gezamenlijk ruim 80% van de totale heffingen. Wie betaalt, die bepaalt”.

 

Uw belang is ons belang. Een goede reden om op lijst 4 of 9 te gaan stemmen.

Waterlanders, kies voor bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid!

 

Lijst 9 Huiseigenaren                                           Lijst 4 Lokale Regiobelangen Rivierenland

De heer Sander W. Heutink (vz)                                          De heer Gijs van Eeuwijk (vz)

06-53874696                                                                                          06-27542946

 

Fracties Huiseigenaren en Lokale Belangen Rivierenland streven naar een steeds beter leef-, woon- en werkomgeving door te participeren in uitvoerend lokaal en regionaal bestuur: bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar.