PERSBERICHT

Lokale fractie: ‘Ambitie Waterschap leidt tot onnodige lastenstijging’

 

TIEL – Het Waterschap Rivierenland is te ambitieus. Daardoor gaan de inwoners en bedrijven meer betalen dan nodig is. Dat vindt de fractie Lokale Regiobelangen Rivierenland (LRR). De kritiek van de drie leden tellende vertegenwoordiging van lokale partijen richt zich vooral op het nieuwe waterbeheersplan voor de periode 2016-2021. De meerderheid van het algemeen bestuur is akkoord gegaan met voorstel het schap veel meer dan de kerntaken te laten uitvoeren, aldus de lokalen.

In eerder overleg tussen het dagelijks en algemeen bestuur was volgens LRR afgesproken dat juist van versobering sprake zou. De wettelijke taken van een waterschap omvatten ‘slechts’ te zorgen voor veilige dijken en voor voldoende en schoon water. In dat wettelijke pakket zouden ook zaken moeten komen als het beheer van water in stad en dorp, de zorg voor vis- en vaarwater en milieubevordering.

Het dagelijks bestuur in Tiel zou komen met vier varianten, van sober tot een opzet met alle extra wensen. In de algemene vergadering lag een mixvoorstel op tafel waarin de meeste fracties, uitgezonderd LRR, zich konden vinden. Pas bij de begrotingshandeling, eind dit jaar, is duidelijk wat de financiële gevolgen zijn. De lokalen zijn nu al tot de slotsom gekomen dat de mixvariant ruim 2,4miljoen euro duurder uitpakt dan het huidige beleid. Was gekozen voor de sobere aanpak, waarvoor LRR zich sterk maakte, dan waren de kosten van het schap 3,1 miljoen lager dan de mix.

Kritiek bij LRR is ook op de plannen voor de dijkverbetering. De meeste waterschapbestuurders vinden dat de lage dijken van de regionale waterkering nu al voor versterking in aanmerking komen. Het gaat om een investering van 90 miljoen euro. LRR betwijfelt of die dijken onveilig zijn en vindt dat een extern onderzoek daar duidelijkheid over moet geven.

Het Rijk gaat waarschijnlijk de eisen voor de toekomstige veiligheid van de rivierdijken vaststellen. Toch heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland tegen de zin van de lokalen al besloten te kiezen voor de duurste ‘modernisering’. Door deze investering niet in 35 jaar af te schrijven, volgens de richtlijnen van de Unie van Waterschappen, maar in vijf ontstaat volgens LRR een nadelig verschil van 8,3 miljoen euro.

De fractie Lokale Regiobelangen stelt vast dat de gemaakte keuzes leiden tot een ‘onnodige’ verhoging van de lasten voor burgers en bedrijven. Het zou gaan om ruim drie procent.

 

Noot voor de pers: meer informatie bij Gijs van Eeuwijk, fractievoorzitter LRR, telefoon 0418-637255 en 06-27542946.