Voorzitter Gijsbert van Aalst

GvanAalst

Woonplaats Geldermalsen

 • Nevenfuncties
 • Raadslid Geldermalsen
 • Adviseur Betuws Wonen
 • Voorzitter Afasievereniging, afdeling Gelderland

Secretaris Gert Timmerman

GTimmerman

Woonplaats Tricht

Bestuursfuncties:

 • MTC de Lingerijders, Geldermalsen, penningmeester
 • Associatie van Zelfstandig gevestigde Advieskantoren in het Rivierenland, Tiel, voorzitter
 • St Bert van Voordenfonds, Leerdam, raad van toezicht
 • St. Lokale Regiobelangen Rivierenland, Geldermalsen, secretaris
 • Dorpsbelangen, Geldermalsen, voorzitter
 • Gemeentebelang, Geldermalsen, voorzitter
 • Historische Kring West Betuwe, Buren, penningmeester
 • Historisch Genootschap, Tricht, penningmeester   
 • Gemeenteraadslid Geldermalsen, (van 2002 tot en met 2010)              
 • 2e secretaris Koos van der Eijk

  JvanderEijk

Penningmeester Jan Boelhouwer

janBoelhouwer