Er zijn 3 afgevaardigden van de Lokale Regiobelangen Rivierenland die zitting hebben in het algemeen bestuur van het waterschap rivierenland dat bestaat uit 30 leden.

Er zijn vier commissies

  1. Gijs van Eeuwijk zit in de commissie Middelen, Communicatie en Regelgeving
  2. Gijsbert van Aalst zit in de commissie Waterketen
  3. Hannie Hannia als plaatsvervanger zit in de commissie Watersysteem
  4. Rob Hoffman, ( Burgercommissielid) zit in de commissie Waterkeringen en Wegen