Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wfpp

 

Lokale Regiobelangen Rivierenland (LRR)  wil een open en transparante politiek partij zijn en draagt dit onder meer uit door het hebben van onderstaande Giftenreglement

 

Artikel 1.
Het bestuur van LRR is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van stichting wordt ingegaan.


Artikel 2.
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker.


Artikel 3
Van geaccepteerde schenkingen boven € 200,== wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.


Artikel 4.
Deze lijst wordt jaarlijks ter kennis gebracht aan belanghebbenden en belangstellenden.


Artikel 5.
Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de stichting wordt ingegaan.

 

Artikel 6
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.


Artikel 7
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2013

 

 

 

Vastgesteld op de bestuursvergadering  te Tricht

23 december 2013

 

(w.g.) G. van Aalst, voorzitter, G. Timmerman, secretaris.