ANBI logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland is vanaf 1 juli 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Via deze en ander pagina’s op deze website voldoet Stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland aan de publicatieverplichting die bij de ANBI-status hoort.

 

Voordelen ANBI-status
Nu de Stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland (hierna: de ‘stichting’) een ANBI is, kunnen donateurs hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de stichting de gift vastleggen in een overeenkomst.
De stichting heeft onder meer als voordeel van de ANBI-status, dat zij geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 

 

1. Naam
De naam van de stichting is Stichting Lokale Regiobelangen Rivierenland.

 

 

2. Fiscaal nummer, KvK-nummer en bankrekeningnummer van de stichting
RSTN: 8197.16.595
KvK-nummer: 30.243964
Bankrekeningnummer: NL 29 INGB 000 5.774.199

 

 

3. Contactgegevens
Het secretariaat van de stichting heeft als postadres: Postbus 295 NL 4190CG Geldermalsen.

 

Het bestuur van de stichting bestaat op 1 januari 2014 uit: